WŁADZE

Zarząd Partii:

Prezes: Krzysztof Fluder

Tel: 606-47-90-79

e-mail: krzysztof.fluder@republikanierp.pl

V-ce Prezes: Krystian Jarmuszkiewicz

Tel: 696-786-989

e-mail: krystian.jarmuszkiewicz@republikanierp.pl

V-ce Prezes: Grzegorz Jonasz

Tel: 536-274-647

e-mail: grzegorz.jonasz@republikanierp.pl

Sekretarz: Przemysław Staroszczyk

Tel: 608-120-325

e-mail: przemek.staroszczyk@republikanierp.pl

Skarbnik: Piotr Wolf

Tel: 502-443-063

e-mail: piotr.wolf@republikanierp.pl

Krajowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Tel:

e-mail:

Z-ca przewodniczącego:

Członek:

Sąd Partyjny

Przewodniczący:

Tel:

e-mail:

V-ce przewodniczący:

Członek:

Członek:

Członek: